TOC

TOC-Doel

De 'Theory of Constraints' is door Eli Goldratt in 1980 ontwikkeld en wordt binnen de industrie toegepast. Doel is om middels een optimalisatiecyclus de zwakste schakel of knelpunt binnen het RTI-verwerkingsproces op te sporen en deze vervolgens weg te nemen of te optimaliseren. Bij optimalisatie wordt door HB verwezen naar aspecten als:

 • Vergroten productiviteit (versnellen van RTI-processtap);
 • Vergroten betrouwbaarheid (duidelijke afspraken bij de RTI-ontkoppelpunten in de supply-chain en naleving hiervan);
 • Veiligstellen van validiteit (meten en controleren dat de geregistreerde RTI ook overeenkomen met de werkelijkheid).

TOC-werkwijze

TOC betreft een proces waarbij gekeken wordt naar oorzaak/effect-relaties. Hierbij wordt het RTI-verwerkingsproces gezien als een keten van aaneengeschakelde activiteiten, waarbij de doorlooptijd van de RTI bepaald wordt door de langzaamste verwerkingsstap of knelpunt (= "constraint"). Door het knelpunt op te lossen verbeterd het verwerkingsproces, waarna opnieuw het proces van optimalisatie opnieuw begint. Een Constraint kan zijn een object (RTI), machine, een werkwijze of het ontbreken hiervan.

Heeft u een speciale vraag?
Of wil je meer over de verhuur van emballage items weten?

TOC-toepassingsmogelijkheid

TOC is goed toepasbaar voor operationeel management binnen de logistieke Retourencentra, omdat centraal staat het streven naar een continue optimalisatie van de RTI-verwerkingsstappen. HB-management kan op deze wijze de middels ABC-analyse doorgerekende RTI-processen, die qua layout verwerkt worden volgens de SLP-systematiek, ook daadwerkelijk optimaal laten verlopen. Middels TOC wordt een goed opgezet en ingericht RTI-verwerkingsproces via de weg van incrementele verbeterstappen/innovaties up-to-date gehouden.

TOC-stappen

Vijf essentiele stappen worden bij TOC doorlopen:

 • TOC stap 1: Inventariseer het RTI-proces en spoor de RTI-verwerkingsknelpunten op;
 • TOC stap 2: Bepaal de grootste RTI-bottleneck - Constraint;
 • TOC stap 3: Onderzoek het knelpunt en kom met oplossingen waarmee het RTI-proces meer optimaal verloopt;
 • TOC stap 4: Uitvoering van de optimalisatie en evalueer het effect van de gekozen oplossing;
 • TOC stap 5: start de incrementele optimalisatiecyclus opnieuw door opnieuw stap 1 uit te voeren.
Waarom HB-cRc

Wij stappen met het goede been uit bed.

 • Wij zeggen geen nee.
 • Wat uw vraag ook is, wij regelen het.
 • Exorbitant snelle service
Tekst

Zo werken wij

Groot, klein, veel, weinig, wij regelen het!

Wij gaan door. Hoe dan ook. Een onmogelijke uitdaging verdient het om een schitterende oplossing te ontmoeten.

Lees meer

Achtergrond tekst
Altijd een oplossing