Werkwijze

HB concentreert zich op de operationele uitvoering van de Returnable-Transport-Items-activiteiten. Deze RTI-activiteiten zijn het resultaat van een analyse van de emballagestromen gevolgd door het werken conform ISO-9001 en ISO-22000 kwaliteitseisen. Hierbij wordt bepaald welke activiteiten noodzakelijk zijn.

HB maakt onderscheid in drie elementaire RTI-taken, dit alles in het belang van de betrouwbaarheid en de validiteit:

  1. Operationele Service-Providing (= OSP): het werkgebied van HB, bestaande uit RTI-activiteiten zoals; tellen, sorteren, repareren, transporteren, reinigen, verhuren, opslag, registratie & depotbeheer van RTI. 
  2. Administratieve Service-Providing (= ASP): op basis van de door HB gegenereerde RTI-data kan vanuit een onafhankelijk administratiekantoor de RTI-controles/verificaties uitgevoerd worden. Doel: het kunnen vergroten van beschikbaarheid, het voorkomen van onbalansen en het kunnen rapporteren van de RTI-status binnen de supply-chain aan de betrokken partijen.
  3. Financiële Service-Providing (= FSP): op basis van de uitgevoerde operationele activiteiten, die geverifieerde RTI-data tot gevolg heeft, zorgdragen voor de verrekening van de RTI-activiteiten richting de betrokken partijen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld VBR-vergoedingen, Statiegeldverrekening op basis van ‘rekeningcourant’-principe, opslag- en roulatietarifering.
Heeft u een speciale vraag?
Of wil je meer over de verhuur van emballage items weten?

HB concentreert zich als onafhankelijke logistieke dienstverlener op de OSP-activiteiten

Door de aanwezigheid van operationele RTI-kennis en -ervaring draagt HB hiermee zorg voor het leggen van het fundament waarmee de RTI-gebruikers de RTI als “Commodities” kunnen beschouwen en voor de branche tot een optimalisatie (transparantie, vergroting beschikbaarheid en kostenverlaging) van het RTI-gebruik komen.

We zeggen dan ook: "Als de RTI-activiteit niet is te elimineren en dus moet, dan direct in eenmaal goed!"

Ter bepaling en verificatie van de optimaal uit te voeren RTI-activiteiten, maakt HB gebruik van eenvoudig toepasbare analyse-technieken.

HB-RTI-analyses

  1. Lees meer over ABC: Activity-Based-Costing
  2. Lees meer over SLP: Systematic Lay-out Planning
  3. Lees meer over TOC: Theory of Constraints
Waarom HB-cRc

Wij stappen met het goede been uit bed.

  • Wij zeggen geen nee.
  • Wat uw vraag ook is, wij regelen het.
  • Exorbitant snelle service
Tekst

Zo werken wij

Groot, klein, veel, weinig, wij regelen het!

Wij gaan door. Hoe dan ook. Een onmogelijke uitdaging verdient het om een schitterende oplossing te ontmoeten.

Lees meer

Achtergrond tekst
Altijd een oplossing