Vacatures

Carrière/vacature

Wij staan open voor je sollicitatie indien je van aanpakken houdt, een flexibele instelling hebt en bij voorkeur ervaring met retourstromen en/of levensmiddelenindustrie. Wij zijn een familiebedrijf en zien toe dat het gedrag van elk individu werkzaam in de groep overeenstemt met de gestelde normen van goed gedrag. Lees met name bovenstaande kernwaarden. 

HB is een Erkend Leerbedrijf en opgenomen in het bedrijvenregister van "Kenniscentrum Handel". Voor de HB-productielocaties kunnen we altijd gemotiveerde productiemedewerkers gebruiken. Wil je bij ons uitgezonden worden?  Neem dan contact met ons op of vind hieronder onze laatste vacatures. 

Openstaande vacatures

HB Kernwaarden

HB heeft zes kernwaarden vastgesteld, die als richtsnoer voor alle medewerkers gelden. Deze kernwaarden vormen als het ware de grondhouding van de onderneming jegens haar omgeving. Zij vormen op deze wijze het bindmiddel tussen jou en onze medewerkers. De zes kernwaarden van HB zijn: 

 1. Resultaatgericht
  Centraal staan de doelen van kostenvariabilisering en –verlaging. Om die reden zijn snelheid en productiviteit van groot belang, wetende dat we kostenbewust moeten werken. 
 2. Samenwerkend
  Middels helder communiceren tussen de relatie en HB is samenwerken als een team mogelijk. Onze relatie kan hierbij kijkend naar HB-cRc uitgaan van een betrokken partner. Samenwerken resulteert vervolgens in het snel tot het gewenste resultaat komen. Samenwerken betekent overigens niet het mengen van verantwoordelijkheden en taken, maar juist vooraf in samenspraak met elkaar duidelijk stellen welke taken door welke partij uitgevoerd worden. 
 3. Gedegen kwaliteit
  Eerst denken, analyseren, gevolgd door uitwerken en dan vervolgens ondernemend doen. Hierbij werkt de aanwezige deskundigheid op het gebied van RTI en de retourprocessen in ons voordeel. Hiermee zijn we betrouwbaar t.a.v. gemaakte afspraken en genereren wij RTI-data die valide is. 
 4. Vernieuwend
  De oplossing zit hem vaak in het creatief combineren van de RTI-ervaring tot op heden met de technologische mogelijkheden van vandaag. Hiermee komen we tot de te volgen weg waarmee het doel bereikt wordt. Linksom dan wel rechtsom, door sommige ook wel omschreven als: inventief de bestaande ‘as-is’-situatie transformeren in het gewenste ‘to-be’-scenario
 5. Pro-actief 
  Onze kernactiviteiten richten zich op RTI- en retourstroomverwerking. Onze relaties mogen dan ook uitgaan van een ondernemende en gedreven houding vanuit HB-cRc, m.b.t. het aandragen van optimalisaties en oplossingen. 
 6. Stijl
  Integer, helder, ethisch en met respect voor menselijke waarden.