Business development

Emballagetype/soorten

HB biedt vanuit haar bestaande netwerk aan emballagedepots een breed pakket van emballagediensten welke breed toepasbaar zijn binnen de logistiek en de supply-chain van de levensmiddelen-industrie. Het betreft fysieke en administratieve afhandeling van emballage.

Het kan zijn dat je worstelt met de vraag; “welke emballagetype/soorten zijn het meest geschikt voor uw proces en/of supply-chain en op welke wijze kan uw supply-chain optimaal qua emballagegebruik ingericht worden?”. HB kan jouw organisatie van dienst zijn bij het antwoord geven op deze vragen.

Hoe doen we dat?

HB hanteert de SLP-methodiek (= “Strategische Logistieke Planning”), waarbij gestreefd wordt de transportafstanden te minimaliseren en het optimaal inrichten van het proces bezien vanuit de gebruikte emballage. Het emballageproces is hierbij onder te verdelen in zes subprocessen: ontvangst, opslag, klantspecifieke processen, expeditie, beschikbaarheid en transport tussen de afdelingen. Voor het uitvoeren van SLP zijn de zogenaamde PQRST-gegevens nodig: product, quantity, route, service en time.

Op basis van de praktijkcijfers en kwaliteitswensen stelt HB een “As-Is” versus “To-Be”-scenario op waarmee inzichtelijk wordt, de huidige werkwijze en kosten versus op welke wijze dit proces geoptimaliseerd kan worden (kwalitatief en/of qua kostenstructuur). Vijf belangrijke controlestappen om te komen tot een “To-Be”-scenario zijn:
1. Elimineer afval/schade
2. Reduceer logistieke intensiteit
3. Reduceer manuele arbeid (streef naar mechanisatie)
4. Rekening houden met groei/expansie (obv RTI-beleid-strategie opdrachtgever) 
4. Rekening houden met flexibiliteit (pieken)
5. Rekening houden met investeringsvraagstuk (koop, huur, lease)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvullende informatie: 

Heeft u een speciale vraag?
Of wil je meer over de verhuur van emballage items weten?
Tekst

Zo werken wij

Groot, klein, veel, weinig, wij regelen het!

Wij gaan door. Hoe dan ook. Een onmogelijke uitdaging verdient het om een schitterende oplossing te ontmoeten.

Lees meer

Achtergrond tekst
Altijd een oplossing