Versfust/Emballage-/RTI-typen

   

  


  

Reusable/Returnable/Refillable Transport-Items (= RTI) ook wel product-/ladingdragers genoemd zijn binnen de supply-chain de noodzakelijke schakel/drager tussen de fabrikant en de consument.  Gebruik van RTI zoals CBL Versfust door de fabrikant, groothandel en retailorganisatie maakt het mogelijk om de orderpick/copack/crossdock-activiteiten optimaal uit te voeren en te volgen. Daarnaast wordt met RTI rekening gehouden met de diversiteit aan besteleenheden/colli en kwetsbaarheid van het product.

Voor de logistieke organisatie is het van belang om de RTI, met name meermalig te gebruiken product-/ladingdragers, zodanig te managen, dat deze op tijd en op de juiste plaats met het juiste aantal in de gewenste status beschikbaar zijn. De keerzijde van een meermalig te gebruiken RTI met lage gebruikskosten is dat normaliter met statiegeldverrekening gewerkt wordt en dat RTI-management (registratie en beheer) een noodzaak is. Het management van HABÉ centrale Retourencentra heeft meer dan 25 jaar ervaring met het realiseren van beschikbaarheid, JIT-belevering van RTI en variabilisering en verlaging van de RTI-kosten.

 

RTI-transformatie van

“lastige kostendrager” naar “beschikbare productdrager”
HABÉ maakt ten aanzien van de beschikbare RTI-typen onderscheid in de volgende groepen:
1. functie/plaats waarin de RTI binnen de supply-chain toegepast worden
2. gebruiks/levensduur van de toegepaste RTI.

Het onderscheid is van belang bij de RTI-analyses waarbij gestreefd wordt naar eliminatie en/of samenvoeging van RTI, zodat aan de doelstelling voldaan wordt: verlaging van de integrale RTI-gebruiks- en verwerkingskosten.  

 1. RTI-functie/plaats binnen supply-chain

RTI-Voorbeeld


HABÉ  hanteert de volgende classificatie-indeling:

Consument-verpakking          DC-Logistiek
1000 blik                 3100 Rollies
1100 glas 3200 Rolcontainers
1200 kunststof-verpakking (oa PET-/PC-fles) 3300 Pallet hout
1300 biertender 3400 Pallet kunststof
1400 vers-tray/schaaltjes 3500 Pallet metaal
1500 winkelwagen
1600 restafval karton
1700 restafval folie
1800 rest battery
1900 rest telefoon
Groothandel
Winkel-logistiek 4000

emmer/ton

2100 Versfust CBL 4100 bierfust
2200 Versfust EPS 4200 koolzuur
2300 Versfust Brood 4300 vat
2400 Versfust Vis 4400 box+haak
2500 Krat hout 4500 koffers+cassettes
2600 Krat Kunststof 4600 posttassen
2700 Krat Bier 4700 haspels

 

2. RTI-toepassing gerelateerd aan gebruik/levensduur
Ten behoeve van de RTI-analyses maakt HABÉ verder onderscheid in de volgende RTI-typen:

1. Eenmalige Verpakkingen t.b.v. tussenhandel/verwerkende industrie:
• Eenmalige = ‘Non-Refillable’ PET-flessen (NRPET) van [1ltr ; 2ltr, met
  statiegeldwaarde van 0,25 Euro/fles] t.b.v. de Nederlandse markt;
• Eenmalige = ‘Non-Refillable’ PET-flessen kleiner dan 100cl en/of niet verkocht op de 
  Nederlandse markt (ook wel aangeduid als Not-Accepted flessen),
• Karton/Folie (gebruikt verpakkingsmateriaal t.b.v. recycling);
• Pallets (vreemdsoortige niet tot standaardpool behorende pallets en display).

  

2. Meermalige Produkt-/ladingdragers (= R.T.I.) t.b.v. Leveranciers/Producenten:
• Fusten/kratten (Kunststof CBL-versfust/EPS-poolfust, kunststof Bier/Frisdrank/Melkkratten al
  dan niet met REFPET-flessen en/of glas flessen);
• (Pool-)Pallets (Hout/kunststof blok, kunststof displays);
• Rollende ladingdragers (Rollies, dollies, DTU’s, rolcontainers, CC-minitainers, melk-RICs, etc.);
• Overige RTI (Multiboxen, bledden, trays, isolatiehoezen etc.)

 

3. Niet ledig RTI nog voorzien van Supply-chain-produkten vanuit retailfilialen t.b.v. de retailorganisatie   of Leverancier:
• Retourgoederen af filialen (levensmiddelen en Non-food t.b.v. retailer);
• Reststoffen af filialen (biologisch afval tbv groene stroom).