Editie Q3 - 2015

Redactie@HB-cRc.com

 

In deze uitgave:
1. HABÉ-gecertificeerd: ISO-9001 & ISO-22000

2. HABÉ-versterking service-team: Tom Jacobs

3. HABÉ-uitbreiding machinepark: pallet-reiniging

4. HABÉ-uitbreiding machinepark: klapkrat-reiniging

5. HABÉ-uitbreiding machinepark: brobankrat-reiniging

6. NL-marktontwikkeling: economie & kunststofprijzen

________________________________________

 

1. HABÉ-gecertificeerd: ISO-9001 & ISO-22000


De HABÉ-depots werken volgens een integraal Arbo-ISO-Haccp-beheerssysteem. Omdat kwaliteitsdiensten van klantrelaties actief in de levensmiddelenindustrie graag het emballageproces per activiteit gecertificeerd willen zien, heeft HABÉ tevens het klantcommunicatieproces (ISO-9001) en alle emballage-activiteiten (ISO-22000) laten toetsen en certificeren. De audit is door DNV-GL uitgevoerd op alle zes de middelencentra en hoofdkantoor te Welsum, waarbij alle HABÉ-afdelingen de certificering succesvol hebben doorlopen.


ISO 9001
is een uitgave van de International Organisation for Standardization (Internationale Organisatie voor Standaardisatie). Deze norm is de basis voor een omvangrijk kwaliteitsmanagementsysteem.


ISO 22000 vormt een middel voor op de industrie toegespitste risicoanalyse voor elke vorm van verwerking van en handel in voeding, die geïntegreerd kan worden in het ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De eisen die ISO 22000 aan een voedselveiligheids-managementsysteem stelt, bevatten de elementen: interactieve communicatie, systeemmanagement, basisvoorwaardenprogramma & HACCP-principes.


Het herkennen van de positie en de rol van een organisatie in de voedingsketen is essentieel voor een effectieve interactieve communicatie die als doel heeft de consument veilig voedsel te bieden.

In ISO 22000 zijn eisen op het gebied van food-defense opgenomen. Food-defense is het beveiligen van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen. Indien U voor uw QA-procedure de HABÉ-certificaten in kopie wenst te ontvangen, dan is dat mogelijk. Neem in dat geval contact op met dhr.
Anton Crabbendam, email: a.crabbendam@hb-crc.com  

 ------------------------------------------------------------------

2. HABÉ versterking team: Tom Jacobs

Mede dankzij uw vertrouwen en toegenomen klantrelaties, zien HABÉ-medewerkers de emballage-activiteiten groeien. Hier zijn we blij mee en doen dit graag. Om de responstijd kort te houden op vragen vanuit U en overige relaties, is ons HABÉ serviceteam uitgebreid. We stellen u graag even voor onze nieuwe HABÉ-collega:

Tom Jacobs
Tom heeft veel ervaring opgedaan met emballage & logistiek vanuit de levensmiddelenindustrie (vleessector). Tom kan u adviseren t.a.v. de te gebruiken emballagetypen en aantallen en de wijze waarop de communicatie verloopt tussen producent en retailorganisaties.

E-mail:   T.Jacobs@HB-cRc.com 
Telefoon Tom +31(0)6 – 11345926


------------------------------------------------------------------ 

3. HABÉ-uitbreiding Heerenveen: pallet-wasinstallatie

HABÉ is een logistiek bedrijf, gespecialiseerd in de emballageverwerking, die blijvend investeert in uitbreiding en verdere optimalisatie van de verwerkingsprocessen. Hierbij geven we als “techneuten” de voorkeur aan het mechaniseren en/of automatiseren van (standaard) processen die zich daarvoor lenen. Om die reden is per week 32 bij het depot Heerenveen naast de bestaande krat- en kaasplank-wasmachine toegevoegd; de wasinstallatie voor het reinigen van kunststof pallets met euro- & blokformaat.


------------------------------------------------------------------ 

4. HABÉ uitbreiding Bleiswijk: EPS klapkrat-wasinstallatie

In samenwerking met poolprovider EuroPoolSystem heeft HABÉ geïnvesteerd in een dedicated klapkrat-wasinstallatie welke voldoet aan de hoogste reinigings- en drogingseisen zoals EPS deze stelt voor haar succesvol geïntroduceerde nieuwe EPS-klapkratten-pool.

De nieuwe installatie is toegevoegd aan het HABÉ-wasdepot Bleiswijk waarmee in totaal maximaal 900.000 EPS-klapkratten zwart per week gewassen, gedroogd, gelabeld & gesealed kunnen worden.

 ------------------------------------------------------------------ 

5. HABÉ-uitbreiding Utrecht: Brobankrat-wasinstallatieHABÉ heeft beschikbaar ten behoeve van acties en piekmomenten bij bakkerijen en supermarkten de Broban-kratten en Broban-dollies. Deze Broban-kratten worden met name vanuit het centrale middelencentrum Utrecht uitgegeven. Om die reden heeft HABÉ naast de wasinstallaties voor kratten, fusten, pallets, dolavs, palletboxen, kaasplanken tevens een Broban-wasinstallatie toegevoegd.
------------------------------------------------------------------ 

6. NL-marktontwikkeling: economie & kunststofprijzen

Uit recente marktanalyses vanuit CBS blijkt dat de economie van Nederland met minimaal 2% zal stijgen. Daarbij wordt voor de retailbranche een volumestijging verwacht van +2,3% (bron CBL).

Betekent dat Nederlandse bedrijven de economische crisis achter zich laten en zich weer kunnen concentreren op groei, strategie en verduurzaming van haar producten en verpakkingen.

Producenten/leveranciers kunnen dan ook op HABÉ vertrouwen indien men de groei in benodigde meermalige verpakkingen wil opvangen. HABÉ investeert in diverse verpakkingen (kratten, emmers, fusten, pallets, rolcontainers, palletboxen etc.) en realiseert hiermee variabele kosten per gebruikseenheid. Daarnaast ziet de producent/leverancier haar cashflow niet negatief beïnvloed en kan zij op haar beurt investeren in product en bijbehorende te standaardiseren productielijnen.

Keerzijde van groei is dat de vraag naar grondstoffen stijgt. Zo ook t.a.v. de grondstoffenmarkt voor kunst-stoffen welke gekoppeld zijn aan de olie-prijzen, aldus NRK, Van Der Windt en Pacombi group.

Door afnemende productie bij de chemieconcerns en de grote hoeveelheden grondstoffen die worden geëxporteerd naar het Verre Oosten en Midden-Amerika, stapelen de aankondigingen van tekorten en prijsstijgingen zich op. Daarom het advies dat indien U de volumes ziet aantrekken, dat uw organisatie tevens op tijd rekening houdt met de extra behoefte aan verpakkingen. HABÉ is daarbij graag uw partner.


------------------------------------------------------------------ 


 

Kerst-actie: huur emballage 100%-flex of periodevast 

      

 

De Kerst komt met rasse schreden dichterbij, betekent niet vergeten: Kerstboom, verlichting ophangen, oliebollen en o ja, Emballage regelen !

Extra benodigde kratten/pallets/boxen etc kunt U regelen via HABÉ en daarmee verloopt de productieplanning en distributie oké.

Heeft U uw bestelling/reservering nog niet gemaakt? haast U want ook al heeft HABÉ het grootste aanbod aan flexibel inzetbaar CBL-fust, de voorraad is niet oneindig.  

Wij adviseren u de minimaal benodigde extra kratten/pallets via HABÉ te reserveren. Uw organisatie krijgt dan een 100%-beschikbaarheidsgarantie en daar bovenop ook nog eens 20% tariefskorting bij een huurperiode van 4 weken of meer. Alternatief is niet reserveren maar kiezen voor flexibele huur waarbij U ons pas informeert op het moment dat de nood hoog is. HABÉ biedt in dat geval de kratten aan op weekhuurbasis en  zolang de voorraad strekt.

Neem contact op met Anton Crabbendam, A.Crabbendam@HB-cRc.com  / tel. +31(0)6-11345925 en we bepalen wat nu nog de mogelijkheden zijn.

-----------------------------

 Zomer 2014: Tijd voor Fun & Hobbies 

Natuurlijk, de zomervakantie is er om uit te rusten, tijd voor hobbies & kids. Maar tevens een kans tot bezinning en tijd om na te denken hoe het beter, anders en goedkoper kan.

HABÉ gebruikt met name de zomerperiode om U van dienst te zijn met het bepalen of de emballage-afwikkeling efficienter kan plaatsvinden. We berekenen de huidige kosten (As-Is) en vergelijken deze met de geoptimaliseerde werkwijze met bijbehorende verlaagde kosten (To-Be). Voor U een geringe inspanning. Dat is: het verstrekken van de actuele emballagestromen per type, per week en wij doen de rest. Betekend dat terwijl U van uw vakantie geniet, wij ons huiswerk doen zodat bij terugkomst we rapporteren waar de kansen liggen en wat de bijbehorende besparing is in uw supply-chain.

En het mooie is, we verrichten deze inspanning zonder hiervoor managementkosten in rekening te brengen. Want het rekenen aan emballagestromen en zoeken naar meer efficiente wegen is namelijk onze hobby waar we iedere zomer naar uitkijken.

meer informatie: zie onze analysetechnieken of mail Harold van den ElsenH.Elsen@HB-cRc.com  

 

-----------------------------

  

 

De Nederlandse opstelling in Brazilië 2014

 

Bondscoach Louis van Gaal heeft met succes gekozen voor het 5-3-2 systeem bij het WK-Voetbal in Brazilië. Met deze opstelling en de steun van het Nederlandse & Braziliaanse volk zijn we een heel eind gekomen. Alle wedstrijden incl. verlengingen ongeslagen doorstaan.

 

Maar het kan zoals altijd nog beter. HABÉ neemt daarom de volgende stap en gaat in Brazilië vanuit de Braziliaanse stad Curitiba voor het 6-4-2 systeem van HB-SMR.  Een opstelling die vanuit het oogpunt van innovativiteit en duurzaamheid op steun mag rekenen vanuit zowel het Braziliaanse bedrijfsleven als ook de lokale overheden.

HB-SMR introduceert namelijk in 2014 de zwarte klapkratten met maatvoering in decimalen: LxBxH= 6 x 4 x 2. De klapkratten zijn speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelen industrie en "designed to last". Op deze wijze kan de belevering van producten van/naar supermarkten, stadions etc. optimaal verlopen. Meer weten, zie www.HB-SMR.com. En natuurlijk volgen nog andere winnende combinaties van kratmaten zodat gevarieerd kan worden qua opstelling. Hiermee zal de logistieke distributie in San Paolo e.o. de blijvende grote winnaar zijn.

 

Met deze HABÉ-opstelling in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelingsbank, kunnen de Brazilianen tijdens zowel het WK als ook Olympische spelen, voortaan inpakken en efficiënt wegwezen. Daarom: Hup HABÉ Hup ! WK-uitslagen

 

 

 

________________________________________


Editie Q1-2014

Redactie@HB-cRc.com

 

In deze uitgave:


1. PAAS-piek: huur CBL-fust 100%-flexibel OF vaste periode

2. HABÉ versterking team: Paul Hullegie

3. HABÉ uitbreiding depotnetwerk: HEERENVEEN

4. HABÉ uitbreiding wasactiviteiten: DOLAVS & KAASPLANKEN

5. HABÉ samenwerking LPR: Palletsortering

6. HABÉ samenwerking EPS: wassen klap-zwart

7. HABÉ samenwerking PoolService: DIRK-uitgifte CBL-fust

8. HABÉ samenwerking FloraHolland: wassen & scannen plantenfust

9. HABÉ referentie: Container-Centralen gebruik MSM-AVALANCHE

10. HABÉ nieuw product EFFICIENT DOLLY tbv winkel-display

11. HABÉ duurzaam investeren: SPIN-DRYER droging

12. HABÉ automatisering digitale FACTURATIE

13. HABÉ ontwikkelingswerk: BRASIL HB-SMR krattenpool

14. VARA-GROEN opname bij HABÉ: SRN PET-flessen statiegeld


________________________________________

1. PAAS-piek: huur CBL-fust 100%-flexibel OF vaste periode

Week 16 is het Pasen, betekent dat retail-leveranciers in de komende weken hun productieplanning in elkaar draaien. Hierbij dient het CBL-versfust beschikbaar te zijn op de juiste tijd.

Via HABÉ zijn alle CBL-fustmaten te verkrijgen en dat ook nog eens tegen de laagste huurprijs en gewassen op elk gewenste pallet. Maar kom op tijd met uw bestelling/reservering, want ook al is HABÉ de logistieke dienstverlener met het grootste aanbod aan flexibel inzetbaar CBL-fust, de voorraad is niet oneindig.

U kunt het CBL-fust via HABE bestellen op twee manieren:

1. Reserveer en blokkeer bij HABÉ het benodigde vaste aantal CBL-fust voor de vaste periode van 4 weken, waarbij u aangeeft vanaf welke week de afname begint en waarbij HABÉ dit vaste aantal gedurende de vaste periode doorbelast met toepassing van een kortingsregel.

2. Geef uw bestelling/order door t.a.v. afhaling volgende werkdagen of in de komende vijf werkdagen op basis van 100%-flexibiliteit, waarbij HABÉ deze bestelling bevestigt op basis van de dan aanwezige beschikbaarheid. Uw voordeel, geen vaste huurkosten maar enkel kosten gebaseerd op het actueel afgenomen CBL-fustaantal, Uw risico, HABÉ kan pas een 100%-beschikbaarheid garanderen nadat uw bestelling is binnengekomen en nadat we deze order op basis van nog aanwezige vrije beschikbare voorraad bevestigd hebben. De flexibele huur wordt door HABÉ aangeboden zolang de voorraad strekt.

 

------------------------------------------------------------------


2. HABÉ versterking team: Paul Hullegie

Mede dankzij uw vertrouwen en groei van het te verwerken emballagevolume en klantrelaties, zien HABÉ-medewerkers de emballage-activiteiten groeien.

Hier zijn we blij mee en doen dit graag, betekent wel dat we merken dat het ons alleen lukt om dag en nacht bereikbaar te zijn voor uw vragen/opmerkingen door 7 dagen per week te werken. Omdat we het klantencontact hoog in het vaandel hebben en tevens een rustdag willen inbouwen voor menig manager, is het HABÉ-team uitgebreid. We stellen u graag even voor onze nieuwe HABÉ-collega:

 

Paul Hullegie
Vanaf April is Paul onze nieuwe collega, maar tevens een oud-gediende komend uit de Gebr.Bijsterbosch-familie.

Met de logistieke en sales-ervaring vanuit Bijsterbosch, Hays, K+N, CC en PoolService, is Paul weer terug op het vertrouwde honk, waarbij hij zijn expertise bij HABÉ zal inzetten op het verder uitbouwen van onze service naar de diverse klantgroepen en het managen van de bestaande MiddelenCentra-organisatie, zodat de klanttevredenheid op niveau blijft en we de betrouwbare diensten kunnen handhaven.

E-mail: P.Hullegie@HB-cRc.com  Tel. Paul: +31(0)6 - 35130356

  

------------------------------------------------------------------------------

 

3. HABÉ uitbreiding depotnetwerk: HEERENVEEN

Naast de bestaande MiddelenCentra Amsterdam, Bleiswijk, Holten, Tilburg en Utrecht zal per 1 april tevens in Noord-Nederland de deuren geopend worden van HABÉ Middelencentrum HEERENVEEN.

E-mail: MCHeerenveen@HB-cR.com  

HABÉ levert hier alle emballagediensten zoals U deze kent vanuit de andere locaties, zoals registratie/beheer, sortering, opslag, reiniging, verhuur van emballage.
Het pand is 4.000 m2 groot met 8 dockshelters zodat een snelle 1op1-ruil en levering van fust/pallets/dolavs etc. mogelijk is. 
 

HABÉ maakt gebruik van een volautomatische Sanitube-wasinstallatie, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van innovatieve individuele kratgerelateerde droogunits. Deze nieuwe duurzame droogunits zijn voorzien van de EIA-verklaring, waarmee het zuinig omspringen met energie bevestigd wordt.

 

----------------------------------------------------------------- 

 

4. HABÉ uitbreiding wasactiviteiten: DOLAVS & KAASPLANKEN

HABÉ reinigt en verhuurt niet alleen kunststof kratten/pallets en rollende ladingdragers, maar reinigt tevens Palletboxen / Dolavs. Bij het centraal gelegen HABÉ-depot UTRECHT is een speciaal daarvoor ontworpen Unikon-boxwasser in gebruik genomen met bacteriologische wassing, droging en automatische stapeling. 

 

HABÉ reinigt vanuit locatie UTRECHT tevens sinds 2014 de houten (eiken) kaasplanken, met een speciaal daarvoor door Unikon uitontwikkelde reinigingsmachine. Hiermee wordt splintervorming voorkomen en door wassing schimmels voorkomen.

 

 

---------------------------------------------------------------------
 

5. HABÉ samenwerking LPR: Palletsortering


Naast de bekende palletpoolorganisaties IPP-Logipal en CHEP is de poolorganisatie LPR gestart met het in Nederland intensiveren van het gebruik van hun rode LPR-blokpallet 100/120.

Om de kwaliteit te borgen van deze houten blokpallets, verzorgt HABÉ vanuit depot BLEISWIJK de uitsortering van deze LPR-blokpallet in Nederland. Met een speciaal hiervoor ontworpen ergonosche sorteermachine, worden eventueel kapotte LPR-pallets tijdig onderschept en ter reparatie aangeboden, zodat de LPR-palletpool schoon blijft en van hoge kwaliteit. 
 

 

 

 

In lijn met deze LPR-palletsortering is HABÉ met EuroPoolSystem (EPS) overeengekomen om tevens vanuit Bleiswijk de bekende EPS-poolpallets 100/120 te gaan uitsorteren, op hele/kapotte items.

 

-----------------------------------------------------------------

 

6. HABÉ samenwerking EPS: wassen klap-zwart

In Nederland is de bestaande 10 jaar oude 25 miljoen tellende CBL-versfustpool bekend. Deze CBL-pool bestaat uit starre bakken. In het kader van duurzaamheid en verdere verlaging van logistieke kosten heeft EuroPoolSystem het initiatief genomen te komen met de nieuwe generatie van zwarte klapkratten.

Deze EPS-klapkratten zwart zijn colli-modulair met de bestaande CBL-versfusten maar hebben het grote voordeel dat deze snel/eenvoudig volume-reduceerbaar zijn, voorzien zijn van unieke barcode/2D-labelling waardoor traceerbaarheid gemakkelijk wordt. In navolging van
Jumbo-supermarkten, gaan meerdere Nederlandse retailorganisaties gebruikmaken van deze kratten.

 

HABÉ heeft een meerjarige overeenkomst met EuroPoolSystem gesloten om deze nieuwe EPS-klapkratten Zwart bacteriologisch te reinigen, te coderen en te verpakken conform de welbekende EPS-kwaliteitsnormering

 

----------------------------------------------------------------- 

7. HABÉ samenwerking PoolService: Dirk-uitgifte CBL-fust


Detailresult Groep is met PoolService overeengekomen dat de DIRK-winkelretourstroom van emballage door HABÉ verwerkt wordt. Per week 13 – 2014 zal de standaard PoolService-bestelsystematiek van toepassing zijn op de uitgifte van de starre CBL-versfusten vanuit het HABÉ MCB-DRG MiddelenCentrum-BLEISWIJK.  

 

Vanuit de HB-DRG-emballageloods (Hal-H, Klappolder, Bleiswijk) zal het CBL-versfust conform PS-order “ongewassen” verstrekt worden. HABÉ-klantrelaties die het vrijgevallen CBL-fust wensen op te slaan of te wassen, kunnen het vanuit DRG ontvangen vuile CBL-fust via het naastgelegen HABÉ-depot inleveren/opslaan/omruilen.

HABÉ-klantrelaties die extra CBL-fust wensen t.b.v. acties of paas/kerstpiek kunnen dit extra benodigde fust bestellen zoals te doen gebruikelijk via HABÉ-medewerker Anton (A.Crabbendam@HB-cRc.com  / Tel. 06-11345925) en vervolgens dit (gewassen) CBL-fust afnemen vanuit het HABE-depot (Hal-M, Klappolder, Bleiswijk).

  

------------------------------------------------------------------- 

8. HABÉ samenwerking FloraHolland: wassen+scannen plantenfust

HABÉ heeft in samenwerking met FloraHolland een BRUEL-wasinstallatie ontwikkeld waarmee de nieuwe plantenfust van FloraHolland, genaamd “Floratino’s”, gewassen kunnen worden en gescanned.

Deze nieuwe statiegeldhoudende Floratino’s zijn voorzien van een unieke barcodenummering waarmee bij elke wassing de doorlooptijd berekend kan worden en preventief plagiaat voorkomen wordt. HABÉ registreert en reinigt dit plantenfust bij haar wasdepot te BLEISWIJK.

 

------------------------------------------------------------------- 

9. HABÉ referentie: CC gebruik MSM-AVALANCHE


HABÉ is sinds opstart en ontwikkeling van het nieuwe registratiesysteem Avalanche van ICT-bedrijf Today-IT, actief gebruiker van dit emballage-beheersysteem. Voordeel van dit systeem is dat u als HABÉ-klantrelatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week, real-time uw transacties en saldi kunt inzien.

Doordat HABÉ de vrachten en daarmee elke transactie ook nog eens controleert, ontstaan betrouwbare en valide saldi. Hiermee creëert HABÉ een beheerst systeem met 100% beschikbaarheidsgarantie waarop je kunt vertrouwen.

Goed voorbeeld doet goed volgen, na Flora-Holland, K+N, zal ook Container-Centralen gebruik gaan maken van het door HABÉ gebruikte systeem. Dit zal een verdere samenwerking, koppeling en overdracht van fustdata in de toekomst eenvoudiger maken. Een voordeel voor de gehele Nederlandse keten van emballagestromen.

HABÉ heeft dan ook tijdens een referentiebezoek in samenwerking met Today-IT uitleg gegeven richting Container-Centralen t.a.v. de mogelijkheden en ICT-instellingen zodat de implementatie voorspoedig kan verlopen voor CC en PoolService

 

 

 

HABÉ is in 2014 tevens gestart vanuit depot TILBURG met de reiniging van de Container-Centralen VRC-klapkratten. Hiermee kan CC deze items gewassen aanbieden vanuit een HABÉ-fustdepot regio Zuid-Nederland.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 10. HABÉ nieuw product EFFICIENT DOLLY tbv winkel-display

Vanuit Nederland is een nieuwe geluidsarme hybride Dolly ontwikkeld (LxB: 60x40cm), welke een verbetering is ten opzichte van de bestaande plastic danwel metalen dollies:
Verbeterpunten zijn:

- Sterker dan de gangbare plastic dollies, door een inwendig metalen frame.
- Lichter dan de metalen CC-dolly, door toepassing van een kunststof behuizing.
- Geluidsarm en voorzien van een REM waarmee deze dolly geschikt is voor display-bouw in supermarkten,
   zelfs op schuine vlakken.
- Colli-modulair met de bestaande plastic en metalen CC-dolly.
- Dolly is dankzij rem stapelbaar op pallets met efficiente handling en opslag.

Deze “Efficient Dolly” zal binnenkort in productie gaan, waarna pilots zullen worden uitgevoerd in samenspraak met frisdrankleveranciers en supermarkten. De nieuwe dollies zijn te koop en tevens op huurbasis te verkrijgen via HABÉ vanuit de bestaande HABÉ-depotnetwerk, ideaal voor displayacties. Meer informatie over deze nieuwe Efficient Dolly is via HABÉ te ontvangen via Lex Reiff. Email: L.Reiff@HB-cRc.com  Tel. +31(0)6-46422338

 

------------------------------------------------------------------- 

11. HABÉ duurzaam investeren: SPIN-DRYER droging

 

HABÉ heeft in samenwerking met Deense machinebouwer BRUEL een nieuwe drooginstallatie gebouwd en geplaatst te BLEISWIJK.

Met deze nieuwe zogenaamde “Spin-Dryer” kan met een lager energieverbruik een nog beter drogingsresultaat bereikt worden tot maximaal 2 gram restvocht per gewassen krat.
De kratten kunnen hierbij een LxB-afmeting hebben van 30x40cm en van 60x40cm.
De nieuwe droogunit is geschikt om zelfs stapels met ingeklapte verskratten te drogen, waarmee HABÉ elke kratten-poolprovider de gewenste droogkwaliteit kan bieden.

De HABÉ-spindryer Bleiswijk beschikt over de EIA-verklaring, als teken van duurzaam energieverbruik.


 

------------------------------------------------------------------- 

12. HABÉ automatisering digitale FACTURATIE

 

HABÉ heeft, om een korte leadtime te realiseren tussen emballageregistratie en factuurspecificatie, geïnvesteerd in het automatisch koppelen van het HABÉ management-systeem-middelen (MSM) en het boekhoudkundig/factuursysteem.

Hiermee kan HABÉ voor de bestaande 400 en toekomstige klantrelaties de factuur tijdig, betrouwbaar en valide geheel digitaal opstellen en versturen. HABÉ zal het systeem beheerst en gefaseerd invoeren en hierbij elke klant afzonderlijk en tijdig informeren over de nieuwe factuur-layout.

 

------------------------------------------------------------------- 

13. HABÉ ontwikkelingswerk: BRASIL HB-SMR krattenpool

 

HABÉ opereert maatschappelijk verantwoord, wat onder meer heeft geleid tot het uitwerken van een nieuw klapkratten-poolsysteem voor de Braziliaanse markt. De nieuwe krattenpool wordt opgezet tezamen met de krattenfabrikant Bekuplast in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en op uitnodiging van de Braziliaanse centrale organisatie van Landbouw Coöperaties en de Gouverneur van het Departement Parana. Het eerste depot zal geopend worden in Curitiba.

Hiermee zal het mogelijk worden voor de vleesproducenten en AGF-handelaren om in de Braziliaanse regio Parana met 10 miljoen inwoners, de omschakeling te maken van karton en houten kratten naar volume-reduceerbare zwarte klapkratten. Deze nieuwe klapkratten voldoen aan alle functionaliteits- en traceerbaarheidseisen zoals we deze thans in Europa kennen.

De HABÉ-organisatie Brazilië zal als zelfstandige
HB-SMR-organisatie opgestart worden per augustus 2014 met gebruikmaking van de in Nederland aanwezige emballage-expertise.

Momenteel wordt vlees en pluimvee in kartonnen dozen verpakt en vervolgens op houten pallets vervoerd. Eigenlijk dezelfde situatie als we hier zo'n 30 jaar geleden hadden, toen omgeschakeld werd van karton op kunststofkratten en pallets, aldus Bijsterbosch.

Hiervoor ontwikkelde Bijsterbosch in 1987 de eerste Centrale Krattenwasserij van Nederland voor de levensmiddelenindustrie, te Vaassen. Een volautomatisch milieu en energie vriendelijk reinigingssysteem voor 6.000 kratten per uur, met daarbij een verhuurpool van kratten en pallets. Hierbij werd het bedrijf in 1994 beloond door wijlen Z.k.h. Prins Claus, met de Koning Willem 1 Plaquette, in de categorie Milieu en Energie.

Brazilië ontwikkelt zich in een hoog tempo, na het aantreden van President Lula da Silva (2003 - 2010) zijn hoogste doel was, dat elke inwoner van Brazilië ( ca. 192 mio. inwoners) te eten moest hebben en dit is ruimschoots gehaald, dit beleid is in 2011 voortgezet door de huidige (populaire) Presidente mevr. Dilma Vana Rousseff, die zitting heeft tot 2014 en nu al zeker is van een vervolgperiode met 70% van de stemmen.

Hierdoor is er een middenklasse ontstaan die meer geld uit kan geven en
daardoor een enorme vraag naar voedsel is ontstaan, naast de steeds groeiende wereldvraag, waardoor ook de voedselprijzen zijn gestegen en de producerende boeren en hun Coöperatieve slachterijen betere prijzen ontvangen en uiteraard ook de kwaliteit en hygiëneeisen steeds hoger worden.

Men is nu op het punt gekomen dat de slachterijen willen omschakelen voor de binnenlandse markt, van kartondozen op kunststofkratten en van houten pallets op Kunststofpallets. HB-SMR maakt dit mogelijk.

De directie van HABE is dan ook zeer vereerd, dat ze het Welsumse bedrijf hiervoor hebben benaderd. Bovendien is de laatste week duidelijk geworden, dat door het hergebruik van kratten in plaats van het eenmalige karton, naast een betere hygiëne, het de producent een besparing oplevert van 10 – 20%.

Het Departement Parana huisvest een grote concentratie aan productiebedrijven, welke o.a. alle grote steden, zoals het district Sao Paulo ( 41 mio. inwoners) – Rio de Janeiro (15 mio.) etc. bevoorraden. HB-SMR zal starten te Brazilië vanuit locatie Curitiba met een Centrale krattenwasserijvoor 4.000 kratten per uur. Met het project is een investering gemoeid van ca. € 2,5 mio.

Meer informatie over dit project is verkrijgbaar via Wim Bijsterbosch. Email: W.Bijsterbosch@HB-cRc.com  en Tel. +31(0)6-53151765 of zie de HB-SMR-brochure via de QR-2D-code:

 

 

-------------------------------------------------------------------------------


14. VARA-GROEN opname bij HABÉ: PET-flessen statiegeld
  

 

HABÉ voert sinds 2007 op projectbasis in opdracht van Stichting Retourverpakking-Nederland de tel/sorteeractiviteit uit van PET-flessen. Dit gebeurd vanuit 3 apart daarvoor opgezette productielocaties te Tilburg, Utrecht en Weert. Zo’n 600 miljoen statiegeldhoudende PET-flessen van 1 ltr of meer worden jaarlijks op betrouwbare en valide wijze geteld en gesorteerd, zodat een 100%-recycling mogelijk is van het PET-materiaal.

Het statiegeld op deze PET-flessen zou per 2010 niet langer verplicht zijn, zodat deze grote flessen met andere kleine flesjes en overige kunststoffen door Stichting NEDVANG integraal verwerkt kunnen worden tegen de laagste kosten en met een hoge recyclingspercentage. Doordat de Nederlandse overheid (2de kamer) moet instemmen met het afschaffen van statiegeld op PET-flessen, is dit besluit vertraagd waardoor op dit moment gesproken wordt over 2015. Staatsecretaris Mansveld van I&Mileu zal nog voor de zomer 2014 een besluit nemen over het stappenplan om te komen tot afschaffing van Statiegeld op PET-flessen en de huidige wijze van inzameling.

Omdat de huidige Statiegeldsystematiek zorgt voor een hoog inzamelingspercentage van 95% waarbij 70% van de Nederlandse bevolking geen voorstander is tot afschaffing van de bestaande statiegeldregeling, vindt er een publieke discussie plaats. HABÉ heeft als operationeel uitvoerende organisatie geen mening over het wel/niet afschaffen van de huidige statiegeldsystematiek en staat hier onafhankelijk in. Wel zijn we van mening dat vooruitgang en nieuwe technologische ontwikkelingen te allen tijde een kans moeten krijgen om een verdere optimalisering van kunststof verpakkingen mogelijk te maken.

 

Om die reden heeft HABÉ in samenspraak met Stichting Retourverpakkingen Nederland haar medewerking verleend om tezamen met de VARA voor het TV-programma KASSA-GROEN te komen tot een reportage vanuit HABE-Telcentrum UTRECHT waarin het onderwerp “Statiegeld” met de pro-’s en contra’s in de schijnwerpers staat.


Heeft U deze uitzending gemist, zie de uitzending terug via de HABÉ-site weblink: Media/Artikelen
 

________________________________________

 

Editie APRIL

Redactie@HB-cRc.com


In deze uitgave:

1. Koninginnedag: Feest voor jong & oud

2. HABÉ: Verhuur & onderhoud geluidsarme Hybrid Rollies & Dollies

3. HABÉ: Eerste Logistieke dienstverlener met gevalideerde fustdepots in Nederland

4. Social-media: CBL-informatie via Pinterest & Twitter

5. HABÉ: Drie nieuwe wasinstallaties voor fust & pallets

6. Stichting Versfust: Klankbordgroep versterkt met LDV-HABÉ

________________________________________


1. Koningsdag: Feest voor jong & oud

Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland, Curaçao, Sint Maarten en op Aruba en wordt sinds 1949 gevierd op zaterdag, dit jaar op 26 april 2014 (voorheen op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina). De dag wordt gevierd met verschillende festiviteiten (ook op de voorafgaande 'KoningsNach') en een vrijmarkt.

Voor velen een dagje vrij of om de handelsgeest los te laten. In ieder geval zorgt deze dag voor ontmoeting en verbroedering. Een (fris)drankje en lekker eten, bijvoorbeeld met de BBQ, hoort daarbij. Logisch dat de bedrijven actief in de levensmiddelen zich goed voorbereiden op deze piekdag.

HABÉ helpt. Door de extra benodigde kratten, pallets en rollende ladingdragers beschikbaar te hebben vanuit de vijf logistieke depots. Hiermee is de benodigde extra emballage altijd binnen handbereik.

Meer weten? Mail ons uw vrijblijvende vraag, info@HB-cRc.com   
________________________________________


2. HABÉ: verhuur & onderhoud geluidsarme Rollies & Dollies

HH-Dolly (60x40) van HABE-HARTWALL                        HH-Rolly (60x80)

 

 

Via HABÉ zijn verkrijgbaar de nieuwe geluidsarme "Low-Noise" rollies (60x80cm) en dollies (60x40cm) van Hartwall. Bijzonder is de combinatie van kunststof (licht gewicht) en sterkte (stalen frame). Door toepassing van gelagerde wielen zijn de dollies en rollies geluidsarm. De nieuwe rollies en dollies zijn lichter en daarmee gemakkelijker in gebruik. 

HABÉ biedt deze rollende ladingdragers aan tegen de laagste kosten, via flexibele of indien gewenst vaste huur. De oplossing voor de dure oude welbekende metalen varianten.

Meer informatie gewenst, zie dollies-rollies of e-mail naar info@HB-cRc.com

________________________________________


3. HABÉ: eerste gevalideerde CBL-versfustdepots PoolService

    

Stichting Versfust heeft bij HABÉ het CBL-fustaantal gevalideerd en goed bevonden. Hierbij zijn de vijf HABE-fustdepots gecontroleerd op een 100% fysieke dekkingsgraad ten opzichte van de administratieve saldi en is gecontroleerd dat HABÉ een 100% eigen dekking heeft van de uitstaande huur op basis van de eigen PoolService LTH-contracten.

Hiermee is HABÉ met de 5 logistieke depots de eerste LDV die voldoet aan alle Validiteitseisen vanuit de Stichting Versfust en PoolService Deventer.


________________________________________


4. Social Media: CBL-kratten Pinterest & Twitter

HABÉ-klantrelaties kunnen al via hun smartphone direct hun actuele emballagesaldi inzien. Maar er is meer mogelijk ten aanzien van de emballage-informatievoorziening.

In Nederland is de smartphone niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De behoefte vanuit consument en bedrijfsleven aan mobiele communicatie en het snel kunnen verkrijgen van de juiste informatie een pré. HABÉ maakt het voor CBL-versfustgebruikers gemakkelijk om up-to-date te blijven als het gaat om de CBL-fustinformatie.

Via onderstaande hyperlinks komt u eenvoudig en snel bij de gewenste CBL-kratteninformatie. Mede mogelijk gemaakt door HABÉ.

http://pinterest.com/cblkratten

http://twitter.com/CBLfust

 

________________________________________
5. HABÉ: Drie nieuwe wasinstallaties voor Fust & Kratten

In aanvulling op de bestaande wascapaciteit van de vijf HABÉ-locaties, heeft HABÉ drie nieuwe wasinstallaties toegevoegd aan het netwerk om aan de specifieke vraag vanuit de klantrelaties te voldoen. Het betreft een tweede wasinstallatie voor Versfust en afwijkende kratmaten ten behoeve van locatie Bleiswijk.

 

En twee palletwasinstallaties voor de reiniging van kunststof pallets Euro- en Blokformaat ten behoeve van de depots Bleiswijk & Holten.

  

________________________________________


 6. Stichting Versfust: Klankbordgroep versterkt met LDV-HABÉ

De Stichting Versfust bestaande uit vertegenwoordiging van CBL en FNLI heeft sinds 2008 een "Klankbordgroep" Deze groep bestaande uit vertegenwoordigers van CBL, FNLI, PoolService en Stichting Versfust, richt zich op voorstellen en oplossingen ten aanzien van CBL-versfustproblemen. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkelingen aangaande fust en ladingdragers.

De Stichting Versfust heeft verzocht aan Logistieke Dienstverlener HABÉ om tevens zitting te nemen in de klankbordgroep, zodat op pro-actieve wijze de Logistieke Dienstverleners vertegenwoordigd worden.

Wetende dat de klankbordgroep sterk operationeel en oplossingsgericht werkt, waarbij het collectieve belang voorop staat, zal HABÉ streven om de emballageverwerking verder te optimaliseren, door eliminatie van retourstromen (voor zover mogelijk), door een verdere kostenverlaging (samenvoeging, automatisering) en variabilisering van de emballagekosten (streven naar een andere tarifering, bijv. One-Way-Tripfee= fusttarief per roulatie

Heeft uw organisatie voorstellen ter verbetering t.a.v. de CBL-fustverwerking of de werkwijze van de PoolService-organisatie, laat het ons weten. E-mail naar Redactie@HB-cRc.com

________________________________________


 

 

Editie JUNI 2011

Redactie@HB-cRc.com


In deze uitgave:

1. HABÉ fustreiniging: geen EHEC-bacterie

2. HABÉ en het goede doel: “Alpe d’HuZes”

3. HABÉ nieuwe all-in service: One-Way-Tripfee CBL-fust

4. HABÉ depotnetwerk: uitbreiding met locatie Holten


________________________________________


1. HABÉ fustreiniging: kratten zonder EHEC-bacterie

Duitsland en daarmee exporterende Nederlandse telers en groothandel worden nog steeds opgeschrikt door de EHEC-bacterie. Werd in het begin nog gedacht dat deze bacterie in de komkommers aanwezig zou zijn, zo wordt nu door de het ministerie van Landbouw in de Duitse deelstaat Nedersaksen veronderstelt op basis van 40 monsters, dat de EHEC-bacterie in de taugé zou hebben gezeten zitten, geleverd door de Duitse firma in Bienenbüttel (bron: www.nu.nl).
Deze onzekerheid is slecht voor de Nederlandse export. De nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) heeft dan ook besloten om in navolging op het nemen van monsters bij komkommers, ook monsters af te nemen bij de vier Nederlandse bedrijven die taugé produceren.

Om elk risico op verspreiding van deze EHEC-bacterie (E. coli O104) te beperken en onzekerheid weg te nemen, reinigt HABÉ de kratten bacteriologisch met behulp van o.a. het bestanddeel natriumhypochloriet, waarna de gewassen kratten met ontkalkt leidingwater worden afgespoeld en vervolgens mechanisch gedroogd worden. Daarnaast laat HABÉ de kratten onderzoeken door het onafhankelijke laboratorium van “SILLIKER”. HABÉ heeft hierbij kratten laten testen op de aanwezigheid van de E. coli O104 (EHEC)-bacterie en laat met regelmaat testen uitvoeren of er sporen aanwezig zijn van Legionella en Salmonella. De testen tonen aan dat de genoemde bacteriën “niet” zijn aangetroffen op de gereinigde kratten van HABÉ.Indien uw organisatie ook interesse heeft om dergelijke bacteriologische testen te laten uitvoeren binnen uw productielocaties, dan kunt u kontakt opnemen met SILLIKER.
SILLIKER biedt methode voor onderzoek naar de aanwezigheid van E. coli O104 (EHEC)
In haar R&D laboratoria waarbij de afwezigheid van de pathogene E. coli stam O104 bepaald kan worden. De methode is gebaseerd op de EU methode voor screening op VTEC. Bevestiging van een mogelijke aanwezigheid wordt in het nationaal referentielaboratorium uitgevoerd.

Principe van de SILLIKER-screening:
Voor het onderzoek naar de pathogene E. coli O104:H21 wordt met behulp van PCR de aanwezigheid van de specifieke virulentiefactoren Stx2 en eae bepaald. E. coli O104:H21 heeft de eigenschappen Stx2 positief en eae negatief. Een negatieve uitslag voor Stx2 betekent afwezigheid van E. coli O104. Bij een positieve uitslag wordt tevens gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van andere VTEC, namelijk E. coli O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8 en O145:H28. Bij verdenking wordt de stam naar het nationaal referentielaboratorium gestuurd voor bevestiging, waarmee een vals positief resultaat uitgesloten wordt. Als u monsters wilt laten onderzoeken neem contact op met mevr. Wilma Hurkmans, commercieel technoloog van SILLIKER te Ede.

Meer informatie over SILLIKER EHEC, zie weblink:
http://bit.ly/HABE-SILLIKER-info 
________________________________________

2. HABÉ en het goede doel: Alpe d’HuZes


HABÉ richt zich volledig op het ontzorgen van producent en retailorganisatie t.a.v. de verwerking van product- en ladingdragers. Het sponsoren van goede doelen behoort niet tot de uitgangspunten van de HABÉ-organisatie. Echter toen de vervoerder Rutges-Cargo in samenspraak met de “Stichting Alpe d'HuZes” ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpe_d'HuZes ) het verzoek deed aan HABÉ om CBL-kratten kosteloos ter beschikking te stellen voor het vervoer van kruidenierswaren t.b.v. de renners, heeft HABÉ hiermee ingestemd.

HABÉ onderschrijft dat gezondheid van haar medewerkers en anderen een groot goed is en ondersteunt dan ook de missie van de stichting, te weten: “Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te kunnen leven met kanker”.

Alpe d'HuZes is een activiteit, dit jaar gehouden op 5 en 6 juni 2013, waarbij de deelnemers individueel of in teamverband maximaal zes maal op één dag de Alpe d'Huez beklimmen. Niet zomaar, maar om geld op te halen voor het Alpe d'HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.

Wilco van de Vosse  werkzaam bij HABÉ als facilitair manager, is gedurende de Alpe d'HuZes activiteit actief als motorrijder/verkeersbegeleider. U kunt als sponsor een bijdrage leveren aan dit initiatief, zie de link: Steun-Wilco-Alpe d'Huzes

 
De Stichting Alpe d'HuZes hanteert een strikt anti-strijkstokbeleid: alle giften gaan voor 100% naar ons onderzoeksfonds. Afgelopen jaren werd met dit geld het onderzoeks- en revalidatieprogramma A-CaRe gestart, waarmee kankerpatiënten beter en sneller kunnen herstellen. Een belangrijk en uniek onderzoek dat revalidatie voor alle kankerpatiënten binnen handbereik moet brengen.

Meer informatie over Alpe d’HuZes, zie link: http://bit.ly/HABE-Alpe-dHuZes  
________________________________________


3. HABÉ nieuwe all-in service: One-Way-Tripfee CBL-fust


De inzet van het generieke CBL-Versfust heeft het voordeel dat logistieke kosten gereduceerd kunnen worden en dat duurzaam gewerkt wordt ten opzichte van eenmalige verpakkingen.
Echter de keerzijde van het huidige gebruik van CBL-versfust is dat de fustgebruiker de volgende zaken (zelf) moet regelen: afsluiten van fustcontracten (LTH 7 jaar, STH pieken), fusttransport af retail-DC’s, sortering/reiniging/opslag van het CBL/fust, en fusttransport naar de productielocaties.

Als fustgebruiker kunt u elke benodigde activiteit zelf regelen en deze per activiteit (CBL-contracten, fusttransport, opslag, reiniging, registratie/beheer) via HABÉ en andere organisaties inkopen. Alternatief is dat u zich via HABÉ volledig laat ontzorgen t.a.v. de CBL-fustverwerking. HABÉ werkt bij deze all-in service met het zogenaamde ‘Easy-Way-Tripfee’.

U merkt als leverancier dat het leven een stuk eenvoudiger wordt en dat het afroepen van CBL-versfust in feite niet veel anders is dan het bestellen van een kartonnen doos. Daarbij wordt het berekenen van de verpakkingskosten als integraal onderdeel van uw verkoopprijs nog eenvoudiger.

Meer informatie tav HABÉ One-Way-Tripfee, zie link: http://bit.ly/CBLone-way-by-HB  

 


________________________________________

4. HABÉ depotnetwerk: Uitgebreid met locatie Holten

HABÉ maakt werk van haar netwerk. Dit door uitbreiding van het aantal fustdepots naar vijf locaties. In Holten in samenwerking met Muller-Logistiek. Op deze wijze is er altijd een fustdepot in de nabije omgeving van uw productielocatie. Producenten kunnen hiermee op de locaties Amsterdam, Bleiswijk, Holten, Tilburg en Utrecht het benodigde fust en pallets inleveren en ophalen, waarbij gewerkt wordt met één NL-tegoedsaldo.

Emballagelogistiek draait om het streven naar zo'n laag mogelijke kosten. De transportkosten van emballage is verreweg de grootste kostenpost. Met de uitbreiding van het HABE-netwerk door toevoeging van het vijfde MiddelenCentrum te Holten, kunt u in de regio Noord-Oost Nederland de integrale logistieke kosten nog verder verlagen.
Het Middelencentrum (= MC) Holten zal actief zijn met de uitgifte van fust/pallets/dolavs, fustbelevering (oa. via logistieke partner MFFL), opslag, sortering en reiniging van de emballage.

Ook bij MC-Holten kunt u vanaf heden vertrouwen op de bekende valide en betrouwbare wijze van registratie van emballage, met webbased realtime-inzage in de transacties en het tegoedsaldo, waardoor het beheer van de fuststromen relatief eenvoudig wordt.

Meer weten? Mail ons uw vrijblijvende vraag, H.Elsen@HB-cRc.com  

 

________________________________________ 

 

 

 

Editie DECEMBER 2010

Redactie@HB-cRc.com

 


In deze uitgave:

1. Kerstpiek, flexibele huur van CBL-kratten

2. HABÉ-samenwerking met poolregisseur CC-FS

3. HABÉ-activiteit: Broban-kratten & dollies


________________________________________ 

 1. Piek: Flexibele huur van CBL-kratten Sint/Kerstperiode

Drukke tijden voor de foodbranche staan voor de deur. Dit betekent dat u mogelijk behoefte heeft aan extra CBL-fusten, om deze piek goed op te kunnen vangen.

HABÉ biedt u de mogelijkheid om CBL-fusten in te huren voor de periode die u wenst. Reserveren van fust is simpel en eenvoudig. U hoeft geen contracten te tekenen ten aanzien van korte- dan wel lange termijnhuur, niet vooraf te betalen, geen investeringen te doen. Als gekozen wordt voor het tijdelijk inhuren van de benodigde fusten, dan zijn de huurkosten gebaseerd op het werkelijk afgenomen CBL-fustaantal. Daarbij wordt het CBL-fust door de HABÉ-fustdepots gewassen geleverd op de pallet naar keuze.

Wilt u in de voorbereidingsfase al meer weten over onze flexibele mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar op het moment suprême. Ondervindt U hinder, vertraging of tekorten, wilt U 's nachts het vuile retourfust omruilen tegen gereinigd fust ? Laat het HABÉ weten: U kunt op ons rekenen!

Anton Crabbendam: 06 113 45 925 a.crabbendam@hb-crc.com

 


________________________________________

2. HABE-Samenwerking met CC-FS


Samenwerking en transparantie loont
Container Centralen timmert hard aan de weg. In Nederland zijn alweer 9 retail-organisaties aangesloten bij CC-FS. Hiermee zijn de CBL-fustretailstromen voor 80% inzichtelijk dankzij de poolregisseur en daar plukt de CBL-fustgebruiker de vruchten van. Immers transparantie t.a.v. het fust dat in de pijplijn zit en op voorraad klaar staat, zorgt voor een beter zicht op beschikbaarheid en daarmee lagere kosten.

Naast de beschikbaarheid is ook de tussentijdse opslag en bacteriologische reiniging van belang. Hierin vinden CC-FS en HB-cRc elkaar. HB-cRc reinigt dan ook sinds juli 2010 tevens CBL-fust in opdracht van ContainerCentralen. Beschikbaarheid van gewassen fust vanuit de HABE-locaties gaan hiermee te samen met prijs/kwaliteit, hand in hand.


________________________________________


3. HABÉ-Activiteit: Broban kratten & dollies

HABÉ heeft vanuit eigen voorraad Broban-kratten en Broban-dollies beschikbaar. Deze staan  klaar zodat u de mogelijkheid heeft om vuile te ruilen tegen gewassen items.

Daarnaast kunt u deze kratten/dollies inzetten voor uw piekbehoefte en acties.
Wat kan HABÉ voor uw organisatie betekenen?

-    Geen investering in Broban kratten en Broban dollies.
-    Geen investering of ruimteverlies in een eigen wasmachine of reinigingsfaciliteiten.
-    Reiniging van uw Broban-kratten.
-    Verhuur van Broban-kratten en Broban-dollies gedurende uw piekbehoefte.
-    Snelle 1 op 1 ruil is mogelijk.
-    Opslag mogelijkheden voor uw Broban kratten en Broban dollies in “dalperiode”.
-    Zeer gunstige tarieven op basis van volumes en contractduur.
-    100%-garantie dat uw Broban-kratten beschikbaar zijn, ook tijdens de piekperioden.
-    De registratie en het beheer van uw Broban-kratten en Broban dollies.


Natuurlijk is het ook mogelijk om Broban-kratten op uw gewenste pallettype te verwerken.
Meer weten? Mail ons uw vrijblijvende vraag,
info@HB-cRc.com


 

 
________________________________________


 

 

 

Editie NOVEMBER 2009                                                                        

Redactie@HB-cRc.com

 


In deze uitgave:

1. HABÉ 1 miljoen gewassen fust per week

2. Kerstpiek, voorbereiden voorkomt hamsteren

3. Onderzoek rolverdeling in CBL-versfustpool

4. HABÉ samenwerking met poolproviders EPS en CHEP

5. HABÉ service op maat


________________________________________

1. HABÉ 1 miljoen gewassen fust per week

HABÉ is met de vier nieuwe Middelencentra gestart in 2009 en heeft tijdens de vakantieperiode niet stilgezeten. Door het bieden van flexibiliteit, transparantie en lage wastarieven, biedt HABÉ haar klanten een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. HABÉ ziet haar wasvolume dan ook exponentieel doch beheerst stijgen. In een halfjaar tijd is het wasvolume gestegen van 200.000 fust/week naar meer dan 1.000.000 fust/week. Door het ervaren management wordt deze fuststroom in goede banen geleid. Dit betekent dat steeds meer leveranciers en vervoerders hun weg weten te vinden naar de bestaande vier HABÉ-locaties.

HABÉ heeft een wascapaciteit van 1,6 miljoen fust/week, mocht dit onvoldoende blijken te zijn, dan zal HABÉ wasinstallaties toevoegen om aan de vraag te voldoen. Beschikbaarheid van gewassen fust is en blijft een randvoorwaarde voor elke klant. HABÉ zorgt hiervoor.


________________________________________

2. Kerstpiek, voorbereiden voorkomt hamsteren

Een goede kerstplanning voorkomt problemen. Dit jaar zien we dat beschikbaarheid van fust en pallets een issue wordt voor diverse leveranciers, met name CBL8 kent een vergroting in vraag door verkleining van de BestelEenheden vanuit retailklanten. In voorgaande jaren was het ontbreken van transparantie in de fustpool reden voor diverse leveranciers om het benodigde kerstfust te gaan hamsteren. Dit hamstergedrag wordt echter minder door een goede voorbereiding en de 100%-beschikbaarheidgarantie die HABÉ aan haar klanten biedt.

Leveranciers merken dat de CBL-poolprovider ContainerCentralen zich wringt tussen het retail-fustuitgifte-depot en de leverancier die zijn fusttegoed wenst op te halen. Dit betekent een extra schakel in de logistieke keten waardoor de leverancier drie zaken goed moet regelen wil hij zonder mededogen voor een gesloten deur komen te staan bij CC:
- tijdig doorgeven van de fustplanning t.a.v. komende week.
- zorgen dat het tegoedsaldo van leverancier bij de retailer voldoende groot is. 
- zorgen dat de leverancier voldoende LTH-STH-contracten heeft afgesloten bij CC.


In de huidige gekozen CBL-fustpoolsystematiek betekent de vergroting van transparantie dus niet zonder meer vergroting van beschikbaarheid. De leverancier moet zijn fustbehoefte bepalen en zijn contracten hierop afstemmen.

HABÉ biedt elke leverancier de mogelijkheid om deze fustbehoefte zonder kosten in kaart te brengen, waarbij HABÉ u van dienst kan zijn bij het ophogen van de fustcontracten en de daaruit voortvloeiende investering. Hiermee krijgt elke leverancier voldoende fust op LTH-contractbasis, waarbij de leverancier zelf niet hoeft te investeren in deze verpakking. HABÉ regelt de financiering en maakt uw verpakkingskosten variabel.

HABÉ werkt ook tijdens de piekperioden met de systematiek “Vandaag Voor Morgen”, waarbij de leverancier ´s middags zijn benodigde fust besteld welke de volgende dag gewassen wordt opgehaald bij de HABÉ-Middelencentra. Wijziging in de verkoopplanning leiden hierdoor niet tot fustoverschotten of tekorten. HABÉ sluit met haar fustuitgifte naadloos aan op de productieplanning van de leverancier.

Ondervindt U hinder, vertraging of tekorten, wilt U 's nachts het vuile retourfust omruilen tegen gereinigd fust of wilt u extra CBL-fust bijhuren voor een week ? Laat het HABÉ weten: Onze CBL-fustdepots staan voor U klaar. Voor meer informatie kunt U ons telefonisch en per e-mail bereiken:


Anton Crabbendam: 06 113 45 925  A.Crabbendam@HB-cRc.com

Harold vd Elsen: 06 217 17 352  H.Elsen@HB-cRc.com________________________________________

3. Onderzoek rolverdeling in CBL-versfustpool


De samenwerkende operationele serviceproviders HABÉ, K+N, Interhaven hebben in november 2008 enkele voorstellen ingediend bij de poolregisseur Container Centralen en de eindverantwoordelijke organisatie Stichting Versfust. Deze voorstellen hadden betrekking op elimineren van ´freeriders´, minimaliseren van de noodzaak tot fusthuur door een goede registratie, en de mogelijkheid voor de logistieke dienstverleners om LTH-contracten te kunnen afsluiten welke dient als wisselvoorraad op de depots en het opvangen van acties/pieken.

HABÉ heeft vervolgens in samenspraak met Container Centralen een procedurele uitwerking
opgesteld hoe de toekomstige CBL-servicepunten moeten functioneren om de CBL-fuststroom in
goede fysieke, administratieve en financiele banen te leiden. Hierbij is tevens rekening gehouden
met de eis vanuit Stichting Versfust dat sprake moet zijn van marktwerking t.a.v. de Reiniging,
Opslag en Verhuur van het CBL-fust.


Logistieke dienstverleners en leveranciers zijn voorstander van marktwerking omdat dit leidt tot een kostenverlaging en een vergroting van beschikbaarheid in de keten, hierbij verwijzend naar de werkwijze van de logistieke dienstverleners. Daarnaast wordt gezegd dat de rol van onafhankelijke poolregisseur niet valt te combineren met de commerciële activiteiten van fustverhuur.

Feit is dat HABÉ thans wordt benadeeld en wordt opgezadeld met hoge fustkosten als gevolg van de besluitenloosheid omtrent het wel/niet kunnen afsluiten van LTH-contracten door logistieke dienstverleners. Hierdoor is HABE genoodzaakt om via CC de dure STH-huurcontracten af te sluiten terwijl HABE al vanaf opstart (2008) aangeeft de voorkeur te geven aan de LTH-contracten. Dit leidt onherroepelijk tot kostenverhoging in de CBL-fustketen, iets waartegen de HABÉ-directie ageert. HABÉ vraagt daarom om actie en duidelijkheid bij zowel de poolregisseur CC als ook de Stichting Versfust. Het is goed om te weten dat de logistieke dienstverleners en steeds meer leveranciers uniforme en transparante regels wensen ten aanzien van LTH-contracten, contractbeeindiging en contractovername van CBL-fust.

De Stichting Versfust stelt thans een onderzoek in naar de STH/LTH-huurcontracten in relatie tot de logistieke dienstverleners en de poolregisseur.


Doel: Vergroten fustbeschikbaarheid tegen lagere kosten.
HABÉ heeft meegewerkt aan dit onderzoek, waarbij in oktober de Stichting Versfust van advies wordt voorzien en tot besluitvorming kan komen.

________________________________________

4. HABÉ samenwerking met poolproviders EPS, CHEP en IPP 

HABÉ heeft als drijfveer: samenvoegen van retourstromen en samenwerking met poolproviders.
Hierbij neemt HABÉ als logistieke dienstverlener een onafhankelijke rol in waarbij de
Middelencentra fungeren als inname/uitgiftepunt van diverse poolitems. Leveranciers kunnen om
die reden bij de HABÉ locaties items als IPP-pallets, CHEP-pallets, EPS-pallets, CBL-fust, CC-
sierteelt-items inleveren en gesorteerd, gewassen en/of gerepareerd retour ontvangen. Daarnaast
biedt HABÉ de producerende fabrikanten tevens de mogelijkheid om het gewassen fust op
kunststof europallets of kunststof blokpallets te ontvangen
.

Concreet verzorgt HABE thans de volgende activiteiten in samenwerking met de poolproviders
- CHEP: overboeking ingeleverde pallets tussen klantaccount en CHEP
- EPS: inslag, opslag, reiniging van EPS-klapbakken/pallets met rechtstreekse EPS-boekingen.
- IPP: overboeking saldotegoeden tussen de diverse (AH)-leveranciers op HABE-servicepunten 
- Container Centralen: inslagcontrole, sortering van CC-items vanuit de Sierteeltsector
- Broban: reiniging van Broban-kratten voor bakkerijen en groothandel


Doordat HABÉ samenwerkt met steeds meer poolproviders, wordt het voor HABE-klanten steeds gemakkelijker om gebruik te maken van diverse poolitems en kunnen vrachten gecombineerd worden. Hierdoor minder complexiteit voor de leverancier en minder voertuigbewegingen.


________________________________________

5. HABÉ service op maat

HABÉ is een logistieke dienstverlener die rekening houdt met de wensen vanuit haar klanten. Standaardisatie in bijv. stapelhoogte leidt tot vereenvoudiging van het proces, keerzijde is echter dat hierdoor kostenoptimalisatie wordt tegen gegaan. Zo biedt HABE haar klanten diverse mogelijkheden, wij noemen dat service op maat. Enkele voorbeelden:


- de mogelijkheid dat HABE het fusttransport regelt vanuit retailorganisatie naar de fustdepots.

- de mogelijkheid van opgetopt gewassen fust en daarmee meer fust in de vrachtwagen.

- uitlevering van gewassen fust op dollies/rollies/rolcontainers.

- fustreiniging met drie kwaliteitniveaus: standaard, geen hele barcode stickers, auditkwaliteit.

- gewassen fust voorzien van topfolie en/of wikkelfolie of het gebruik van hoezen.

- Reiniging van uw eigen interne kratten, bakken en dolavs.

- De mogelijkheid dat HABE JIT het gewassen fust bij uw productielocatie levert.

- Fustregistratie waarbij de klant direct inzage heeft in zijn fusttegoed op de HABE-locaties. 

- Analyse van fuststroom, zodat fustbehoefte en benodigde contracten inzichtelijk wordt.


- Financiering in LTH-fustcontracten en kunststof pallets.

- Uitsorteren van diverse vreemde bierkratten vanuit binnenland en buitenland.

Meer weten? Mail ons uw vrijblijvende vraag, info@HB-cRc.com  

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Editie APRIL 2009

Redactie@HB-cRc.com                                                                 

In deze uitgave:

1. Habé stopt energie in 4 nieuwe MiddelenCentra 

2. Paaspiek, een kwestie van regelen

3. Samenwerking in CBL-versfustpool

4. Recessie biedt nieuwe kansen


 

 1. HABÉ stopt energie in 4 nieuwe MiddelenCentra

 

Tijd is relatief volgens Einstein en zo is het ook.

HABÉ heeft in de afgelopen 4 maanden dan ook de nodige Energie gestoken in de opstart van de 4 nieuwe Middelen-Centra (= MC) waar VersFust gereinigd wordt. 

Hiermee staat HABÉ niet alleen garant voor kwaliteit bij de 3 Tel-Centra, maar nu ook vanuit de 4 MC. We zeggen dan ook per 2009: E = MC^4. HABÉ reinigt op de locaties A´dam/Zaandam, Bleiswijk, Tilburg en Utrecht met Bruel-wasinstallaties en met een wascapaciteit van "85 miljoen" fust per jaar. In februari viel het de HABÉ locatie in regio Amsterdam de beurt om de eerste 1 miljoenste fust te mogen reinigen. Het initiatief vanuit dhr. Wim Bijsterbosch om te komen tot een nieuw flexibel netwerk van fustdepots vindt bijval vanuit de markt, zo blijkt uit alweer meer dan 40 leveranciers die gebruik willen maken van de service die HABÉ biedt.

U heeft anno 2009 dus de mogelijkheid om te kiezen voor 1 aanspreekpunt t.a.v. fustreiniging, opslag, registratie & beheer. Dat werkt beter & sneller.

U houdt via HB-cRc tijd over en bespaart de nodige Energie.

Vandaar dat wij zeggen en na de opening van Holten in 2012:   E=MC^5

 

 


 

2. Paaspiek, een kwestie van regelen en reserveren via HABÉ

De drukste en daarmee leukste logistieke periode van het jaar staat weer voor de deur.

Als leverancier bent U druk bezig met de productieplanning en het uitleverschema met wellicht extra leveringen op vrijdagavond en op zaterdag voor Pasen. Het is goed om te weten dat Stichting Versfust via PoolService-BV zorgt voor voldoende beschikbaarheid van CBL-fust op macro-niveau en dat U concreet via HABÉ het tijdelijk benodigde CBL-fust voor de Paaspiek kunt reserveren en ophalen. Natuurlijk zoals U van ons gewend bent, tegen de laagst mogelijke huurtarieven.

Beschikbaarheid van het fust en pallets is een randvoorwaarde

Via HABÉ kunt U voordelig en snel het benodigde fust en pallets regelen vanuit onze eigen fustloodsen staan we 24 uur 7 dagen per week voor U klaar. Voor meer informatie kunt U ons telefonisch bereiken:

Anton Crabbendam:      +31(0)6 113 45 925

Een offerte op maat: e-mail  info@HB-cRc.com

 


 

3. Samenwerking in CBL-versfustpool

Stilstand is achteruitgang. Logistiek moet bewegen en daarmee ook het CBL-fust. HABÉ zorgt tezamen met de andere direct betrokken partijen voor deze beweging. Op initiatief van het dagelijks bestuur van Stichting Versfust werkt HABÉ dan ook tezamen met serviceproviders K+N, RTI-Services en Container-Centralen aan diverse voorstellen ter verbetering van de pool.

Doel is dat nog dit jaar producenten en leveranciers in het retailkanaal voortgang zien in de CBL-fustpool. Punten die verbeterd kunnen worden zijn:

- samenwerking door de operationele serviceproviders en de poolregisseur zodat de fustvoorraden  bekend zijn op de diverse fustdepots en daarmee fustbeschikbaarheid verbeterd wordt.

- aanpak en elimineren van ´freeriders´ door het opstellen van duidelijke procedures t.a.v. inleveren oude contracten en omruilen verkeerd ontvangen CBL-fust.

- minimaliseren van de noodzaak tot fusthuur door een goede registratie waarbij fustgebruikers al dan niet via internet (zoals HABÉ reeds voor haar relaties geregeld heeft) hun fustsaldo kunnen inzien en optimaliseren van het systeem van fusthuur. Voorkomen is beter dan genezen, maar als er dan voor acties extra fusten nodig zijn, dan is het voor de fustgebruiker wel zo prettig dat hij de mogelijkheid geboden krijgt de juiste combinatie van kosten, kwaliteit en beschikbaarheid zelf in te vullen.

- een voldoende grote wisselvoorraad op LTH-basis aan CBL-fust op de depots van de logistieke dienstverleners. Nu is dat nog niet overal mogelijk waardoor leveranciers soms van het ene depot naar het andere gestuurd worden of met wachttijden worden geconfronteerd.

De poolregisseur weet daarmee dat hij er niet alleen voor staat en een extra duwtje in de rug krijgt. Vandaar dat we in gezamenlijkheid zeggen:

"we make your CBL-fustpool move"

   


 

4. Recessie biedt nieuwe kansen

De recessie biedt voor supermarkten een uitgelezen kans om klanten af te snoepen van de concurrent. Supermarkten die in economisch mindere tijden hun beloftes en formule-uitgangspunten niet waarmaken, lopen grote kans dat de klant niet meer terugkomt en bij de concurrent binnenstapt die zijn zaakjes wel op orde heeft, aldus dhr. Eilander van Trendbox.

Tijdens een recessie speelt niet zozeer het feit dat de totale bestedingen onder druk komen te staan, maar vooral dat de consument waar voor zijn geld wil. Dit verschijnsel duidt er op dat de klant weer prijsbewuster wordt. Daarom zullen supermarkten vooral op zoek moeten gaan naar vernieuwing, want wie de klant verrast ziet de omzet groeien.

Voor producenten en toeleveranciers betekent dit inspelen op de gewijzigde vraag vanuit consument. Eenvoud en grootverpakkingen lijkt de tendens. Anderzijds kan de producent zijn supply-chain kritisch bekijken en bezien of hier door samenwerking of scherpe inkoop kosten bespaard kunnen worden. Tijd vrijmaken om de retourstroom eens kritisch onder de loop te nemen loont de moeite.

HABÉ staat de producent terzijde bij de retouranalyse

 


 

Heeft u op- of aanmerkingen t.a.v. deze nieuwsbrief?

Laat het ons weten: Redactie@HB-cRc.com

Terug naar actuele inhoudsopgave