Registratiesysteem

HABÉ centrale Retourencentra maakt gebruik van het Avalanche-systeem voor het registreren van de vrachtwagens en emballage die bij de HABE-locaties komen lossen of laden.

Ter voorkoming van wachttijden en het optimaal afstemmen van de bezetting op het losstrek, kunnen alle daarvoor bevoegde opdrachtgevers (producenten) en diens transporteurs (planners) de wagens inplannen op de gewenste locatie, de gewenste dag en tijdstip. 

De Files en het Weer kunnen vertragend werken, transportplanners kunnen via HABE deze informatie opvragen (KLIK op de desbetreffende NL-kaart), waarna de slottijden eenvoudig aangepast kunnen worden.